Add Image


Att lägga till presentationsbild

För att lägga till en presentationsbild i Ratalog behöver råttan först ha More Info registrerad. För att lägga till More info för en råtta, klicka på länken: Lägga till ny More Info

När det är gjort kan du lägga till en presentationsbild. Om du är inne i adminpanelen redan och har råttan öppen kan du göra det direkt. Annars söker du först efter råttan på Ratalog, klickar på råttans namn och kommer då till råttans presentationssida (Infosidan). Längst ner på den här sidan finns en länk där det står "Edit More Info". Klicka på den och klicka dig sen in på råttan i fråga.

När du är på råttans More Info-redigeringssida så ska du leta efter ett fönster till vänster på adminpanelen som heter "Feutered Image". Tryck på länken "Set feutered image". Då kommer du till bildarkivet där alla råttbilder finns sparade (OBS! Det är inte tillåtet att stjäla någon annans bild i arkivet!).

Istället så kan du klicka på den vänstra fliken i ovankant där det står "Upload Files". Tryck på knappen "Select Files" och leta fram bilden på din dator. Ratalog är just nu anpassat för fyrkantiga bilder, som alltså är lika höga som breda. Förslagsvis beskär du en bild på datorn till lämpligt fyrkantigt format innan du laddar upp bilden. Men när du hittat en bild på din dator som du vill ha, dubbelklicka på den (eller klicka på den och tryck på "Öppna-knappen"). Låt filen laddas upp och när det är klart, tryck på den röda knappen "Set feutered image". Du kan nu se i rutan Feutered Image att du valt en bild. Tryck sedan på den röda knappen "Update" för att spara posten. Kontrollera i Ratalog att bilden kommit upp!

Om du vill byta bild trycker du på "Remove featured image" och upprepar stegen ovan.