Add More Info


Hej!

Information för råttor i Ratalog är indelad i två avdelningar; Basic Info och More Info. More Info är tilläggsinformation som du kan lägga till för råttor du är uppfödare eller ägare till, men detta kan göras först efter att råttan registrerats. Alltså, finns råttan inte i Ratalog så måste du först registrera den.

Nedan kommer instruktioner för att lägga till ny More Info för råttor som du är uppfödare och/eller ägare till. Gör så här:

1. Börja med att söka i Ratalog (ratalog.se) efter råttan du vill lägga till ny More Info för. Finns inte råttan så måste du lägga till den i databasen genom att använda någon av formulären i Add Data

2. Om du hittar din råtta kan du klicka på den så du kommer till råttans infosida. Tryck på den blå länken där det står "ADD MORE INFO".

3. Det kommer upp en ny sida. I fältet "Edit title here" skriver du in råttans fullständiga namn inklusive prefix men EJ titlar (som typ SP, Gr osv.). Sen trycker du på Publish. (OBS! Namnet måste stavas exakt lika som råttans namn i databasen!)

4. Nu är den här råttan registrerad med dig som Författare/Author och det är fritt fram att redigera info, bild osv!

OBS! Du får bara lägga till new More Info på råttor som du är ägare eller uppfödare till!

När du är inne och redigerar More Info för en råtta kan du även lägga tll andra Författare/Authors till råttan. T.ex. om du lägger in en råtta som du är uppfödare till kan du även lägga till ägaren som author (om den har medlemskap i Ratalog dvs.) Sök då efter den personen i fältet "Authors".

5. OBS! Om du behöver REDIGERA DENNA INFO senare söker du på råttan i Ratalog (ratalog.se) och går in på råttan. Scrolla till längst ner på sidan och klicka på knappen "Edit More Info". Här kan du redigera bild, presentationstext och all info i kolumnen "More Info".