Basic Info och More Info


För att du ska kunna ändra råttor finns två avsnitt i Ratalog; Basic Info och More Info.

Basic Info
Basic info är basinformation i databasen (namn, kön, födelseår, regnr, föräldrar, variant, och varningar). Det är denna information som läggs till i databasen när man lägger in en ny råtta. Denna info kan alla medlemmar ändra även om man själv inte registrerat råttan. Den senaste medlemmen som gjorde en ändring syns då för administratören. Men om två olika medlemmar vill ändra en uppgift på olika sätt kommer administratören göra en bedömning från fall till fall eller utesluta informationen helt. Uppfödare och ägare till råttan har generellt mer trovärdighet. När du registrerar en ny råtta eller ändrar Basic Info krävs alltid att administratören granskar och godkänner råttan innan detta läggs in i databasen och blir synligt i Ratalog.

More Info
More Info är ett mer flexibelt sätt att ändra information om råttor som inte kräver granskning. Denna del är bara till för medlemmar som är uppfödare eller ägare till råttan i fråga. Vid ändring av More Info syns detta omedelbart i Ratalog när du tryckt på "Publish". Information som ingår i More Info är presentationsbild på råttan, smeknamn, kulltema, uppfödarens hemsida, vikt, hälsa, flockegenskaper, avelsstatus, uppfödare och ägare samt ett presentationsavsnitt där man t.ex. kan lägga in en beskrivning och fler bilder, utställningsresultat eller vad man nu vill som har med råttan i fråga att göra. När du blir medlem kan du kontakta administratören och tala om vilka råttor i databasen som du är uppfödare eller ägare till. Om du är uppfödare och använder ett uppfödarprefix (godkänt eller inte godkänt i någon förening) kan du ange detta när du registrerar ditt medlemskap så kommer administratören automatiskt att registrera dig som uppfödare till råttor som redan finns i databasen med ditt uppfödarprefix.

OBS! Det kan alltid uppkomma oklarheter vad det gäller information om råttor eller att dubletter finns i databasen. Skriv ett mail till administratören om du ser fel på ratalog(a)gmail.com. Jag kommer kontakta den som registrerat eller ändrat råttan och göra en bedömning från fall till fall om råttan ska ändras eller tas bort. Ratalog ska aldrig uppfattas som en stupsäker databas utan felaktigheter kan förekomma. Målet är dock att undvika fel så långt det går och att ständigt bygga ut databasen.