Reverse pedigree of:
Dahnte (M) , 2006.06.12, b/o: -/- , 0.00%, sp sm du
Nursi Domika Goluboy Krysy 2008.01.18
, s/ba du, (M)
Rina Iz Domika Goluboy Krysy 2008.10.21
P 337/09, b-e sm du x, (F)
Citadela Sunny Rats 2009.06.05
, b-e sm du, (F)
Alenya's Hvad 2010.03.24, b-e sm bk du x, (F)
Alenya's Hvabehar 2010.03.24, b-e sm bk du, (F)
Alenya's Hveps 2010.03.24, rbl bk du, (F)
Alenya's Hvorfor 2010.03.24, rubl bk du x, (F)
Alenya's Hvornår 2010.03.24, rbl bk du x, (M)
Alenya's Hvis 2010.03.24, ba bk du, (M)
Alenya's Hvem 2010.03.24, b-e hi du x, (M)
Corleone Sunnyrats
, b-e sm du, (M)
Alenya's Pain, b-e sm du, (M)