Add Image


Att lägga till presentationsbild

För att lägga till en presentationsbild i Ratalog behöver råttan först ha More Info registrerad. För att lägga till More info för en råtta, klicka på länken: Lägga till ny More Info

När det är gjort kan du lägga till en presentationsbild. Om du är inne i adminpanelen redan och har råttan öppen kan du göra det direkt. Annars söker du först efter råttan på Ratalog (ratalog.se), klickar på råttans namn och kommer då till råttans presentationssida (Infosidan). Längst ner på den här sidan finns en länk där det står "Edit More Info". Klicka på den och klicka dig sen in på råttan i fråga.

När du är på råttans More Info-redigeringssida så ska du leta efter ett fönster till höger på adminpanelen som heter "Feutered Image". Tryck på länken "Set feutered image". Då kommer du till bildarkivet där alla råttbilder finns sparade (OBS! Det är inte tillåtet att stjäla någon annans bild i arkivet!).

Här kan du klicka på den vänstra fliken i ovankant där det står "Upload Files". Tryck på knappen "Select Files" och leta fram bilden på din dator. Ratalog är just nu anpassat för fyrkantiga bilder, som alltså är lika höga som breda. Förslagsvis beskär du en bild på datorn till lämpligt fyrkantigt format innan du laddar upp bilden. Men när du hittat en bild på din dator som du vill ha, dubbelklicka på den (eller klicka på den och tryck på "Öppna-knappen"). Låt filen laddas upp och när det är klart, tryck på den röda knappen "Set feutered image". Du kan nu se i rutan Feutered Image att du valt en bild. Tryck sedan på den röda knappen "Update" för att spara posten. Kontrollera i Ratalog att bilden kommit upp!

Om du vill byta bild trycker du på "Remove featured image" och upprepar stegen ovan.

ENGLISH

To add a presentation picture

To add a presentation picture in Ratalog the rat first needs to have a More Info page. Press this link to read more about adding More Info: Lägga till ny / Add More Info

If you are in the admin panel already and the rat open you can do this immidiately. Otherwise you first search for the rat in the Ratalog database (ratalog.se) and click on that rat. Scroll down to the bottom of the page and click the "Edit More Info" button. You will come to a search result and then you click your rat and can edit it.

When you have entered the More Info editing page you search for a window in the right of the admin panel where it says "Feutered Image". Press the link "Set feutered image". Then you will come to a picture archive where all rat pictures in Ratalog will be saved. (NOTE! It is not allowed to steal someone else's picture from the archive!).

Here you click the left button on the top where it says "Upload Files". Press the "Select Files" button and search for the picture in your computer. Ratalog is adapted for square images, that have the same height and width.  For best results, you crop your image in your computer before uploading it to Ratalog. When you found the image on your computer, double click it (or click the "Open button"). Let the file get uploaded and when it's done, press the red button that says "Set feutered image". You can now see your picture in the Feutered Image box. Then you press the red "Update" button to save the post. Double check in the Ratalog database (ratalog.se) that your image has been uploaded! If you want to change image, you press "Remove featured image" in the image box and repeat the steps above.