Adding Rats


När du ska lägga till råttor i Ratalog använder du något av formulären i länken [ADD DATA] nedan.

Du måste vara full medlem för att kunna använda dig av funktionen. Det finns ett flertal formulär att använda sig av och nedan följer en beskrivning av dessa:

Add Rat
Det vanliga sättet, nämligen ett formulär för att lägga till en enskild råtta i databasen. Var noga med att välja föräldrar till råttan om de finns i databasen.

Add Litter
Om du vill lägga till en hel kull till databasen. För att använda denna funktion behöver namn på åtminstone en förälder skrivas in för att råttorna ska registreras som syskon. Var noga med att välja föräldrar till råttan om de finns i databasen.

Edit Rat
Om du vill ändra någon form av information som finns i databasen (Basic Info).

Add 10 Rats
Fungerar precis som "Add Rat" men här registrerar du 10 råttor åt gången. Råttorna behöver inte vara släkt med varandra. Var noga med att välja föräldrar till samtliga råttor om de finns i databasen.

Add Father
Om du vill lägga till en ny hanråtta i databasen, som du vet är far till en eller flera ungar (behöver inte vara syskon) så använder du detta formulär. Var noga med att välja föräldrar till hanråttan om de finns i databasen.

Add Mother
Om du vill lägga till en ny honråtta i databasen, som du vet är far till en eller flera ungar (behöver inte vara syskon) så använder du detta formulär. Var noga med att välja föräldrar till honråttan om de finns i databasen.

Add Pedigree
Om du vill lägga till en stamtavla med fyra generationer samtidigt. Du kan fortsätta bygga på stamtavlan bakåt efter att du skickat den första stamtavlan (läs mer).

Make Connection
Om du vill skapa släktband mellan råttor som redan finns i databasen. T.ex. kanske du vet att Anna och Pelle är föräldrar till Åke och Kurt men detta är inte registrerat i databasen. Då använder du detta formulär.

Comment Data
Detta formulär använder du om du bara vill lämna en kommentar till administratören. Du kanske ser information som verkar vara felaktig eller har upptäckt en dublett i systemet (två råttor med liknande namn som faktiskt är samma råtta). Du kan även använda detta formulär om du har frågor gällande information i databasen.