EAR-TYPES


Det finns två olika örontyper på råtta, toppörad och dumbo. För toppörad skriver man normalt sett ingen beteckning. För dumbo skriver man ut du.

För att visa att råttan är dumbobärare använder man beteckningen db. OBS! Använd den engelska beteckningen, Dumbo-Bearer i den fullständiga beskrivningen!!!

Fancy rats can have two kinds of ear types; Top-Eared and Dumbo. You usually don't write in the description that a rat is Top-Eared. For dumbo you use the shortening du.

To mark out that a rat is Dumbo-Bearer / Dumbo-Carrier you use the shortening db.

EAR TYPE / ÖRONTYP SHORTENING GENETICS
Top-Eared t DuDu
Dumbo du dudu
Dumbo-Bearer db Dudu