About Membership


För att kunna söka råttor i Ratalog krävs inget medlemskap. All information om råttorna är öppen för allmänheten utom information om uppfödares och ägares namn om de själva inte godkänt detta. Om du däremot vill registrera eller ändra råttor måste du bli medlem. Syftet med medlemskapet är framför allt att undvika så kallade "internet-troll" och säkra att uppgifter som läggs in i Ratalog har någon form av trovärdighet.

Medlemskap innebär:
1. Obegränsat antal registreringar i Ratalog (Add Data)
2. Få tillgång att dela snygga stamtavlor, t.ex. i mail, för utskrift eller på din hemsida (Share Pedigree)
3. Ändra råttor (Edit Basic Info / Edit More Info)

Så blir du medlem
Medlemskapet kostar 100 kronor/kalenderår. Alla intäkter går till välgörenhet. Tryck på länken [RATALOG MEMBERSHIP].

Under 2022 kommer donationerna gå till Smådjurschansen, som arbetar med omhändertaganden och omplaceringar av kaniner och smådjur.

Inaktivt medlemskap
Du kan även gratis registrera dig som inaktiv medlem. Läs mer genom att trycka på länken [INACTIVE MEMBERSHIP].

ENGLISH

You don't need a membership to search for rats in Ratalog. All information is open for the general public except information about breeders and owners names without them authorizing this. To edit or add rats to the Database you need to have a membership, though. The reason with membership is to avoid so called "internet trolls" and to assure that the inforation in Ratalog has some kind of credibility.

Ratalog Membership involves:
1. Unlimited number of registrations (Add Data)
2. Access to pretty pedigrees to use for mails, printing or your homepage (Share Pedigree)
3. Edit rats (Edit Basic Info / Edit More Info)

How to become a member
Ratalog Membership costs 100 swedish crowns / calendar year. All incomes goes to charity. Press the link [RATALOG MEMBERSHIP].

Inactive Membership
You can also apply for a free inactive membership. Reed more by clicking the [INACTIVE MEMBERSHIP].