Register Ratalog Membership


Medlemskap i Ratalog innebär:

1. Obegränsat antal registreringar i Ratalog (Add Data)
2. Få tillgång att dela snygga stamtavlor, t.ex. i mail, för utskrift eller på din hemsida (Share Pedigree)
3. Ändra råttor (Edit Basic Info / Edit More Info)

Min profil
När du väl har blivit medlem kan du logga in på Ratalog, gå in i fliken “min profil” och välja hur du vill att ditt namn ska synas i Ratalog. Du kan välja att visa uppfödarnamn, ditt förnamn, nåt nickname eller fullständigt namn.

Add Rat
Det finns i Ratalog olika formulär för att registrera enstaka råttor eller hela kullar t.ex. Läs mer genom att trycka på länken [ADDING RATS].

Basic Info och More Info
Som medlem kan du förutom att registrera råttor också ändra råttor som redan finns i databasen. Läs mer genom att trycka på länken [BASIC INFO / MORE INFO] nedan.

Inaktivt medlemskap
Du kan också bli Inaktiv Medlem, vilket är gratis. Läs mer genom att trycka på länken [INACTIVE MEMBERSHIP].

ENGLISH

Ratalog Membership involves:
1. Unlimited number of registrations (Add Data)
2. Access to pretty pedigrees to use for mails, printing or your homepage (Share Pedigree)
3. Edit rats (Edit Basic Info / Edit More Info)

My Profile
When your membership is accepted you can login to Ratalo, enter the link "Profile" and choose how you want your name displayed in Ratalog. You can coose to display your breeder prefix, your first name, some nickname or full name.

Add Rat
In Ratalog there are many different forms to register single rats or litters for example. Reed more by clickin the [ADDING RATS] link.

Basic Info and More Info
As a Ratalog Member you can both add rats and edit rats, Reed more by clickin the [BASIC INFO / MORE INFO] link below.

Inactive membership
You can also apply for a free inactive membership. Reed more by clicking the [INACTIVE MEMBERSHIP] link.