Societies


Här är en lista på olika föreningar för tamråttor:

Here is a list of different Fancy Rat Societies:

 

SVERIGE / SWEDEN:
Svenska Råttklubben (SRK) (Tillfällig adress är www.rattklubben.weebly.com)
Svenska Råttsällskapet (SRS)
Sydsveriges Smådjursvänner (SSV)

NORGE / NORWAY:
Norsk Tamrotteforening (NTF)

DANMARK / DENMARK:
Finns ingen för tillfället

FINLAND / FINLAND / SOUMI:
Suomen kesyrottayhdistys (SkeY Ry)

ENGLAND / ENGLAND:
National Fancy Rat Society (NFRS)

AMERIKA / AMERICA / USA:
American Fancy Rat & Mouse Association (AFRMA)

AUSTRALIEN / AUSTRALIA:
Australian Rodent Fancier's Society (NSW)