SRK – About Membership


För att kunna söka råttor i Ratalog krävs inget medlemskap. All information om råttorna är öppen för allmänheten utom information om uppfödares och ägares namn om de själva inte godkänt detta. Om du däremot vill registrera eller ändra råttor måste du bli medlem. Syftet med medlemskapet är framför allt att undvika så kallade "internet-troll" och säkra att uppgifter som läggs in i Ratalog har någon form av trovärdighet.

Medlemskap innebär:
1. Obegränsat antal registreringar i Ratalog (Add Data)
2. Få tillgång att dela snygga stamtavlor, t.ex. i mail, för utskrift eller på din hemsida (Share Pedigree)
3. Ändra råttor (Edit Basic Info / Edit More Info)

Du kan bli medlem på två sätt:
A. Bli fristående medlem i Ratalog, vilket kostar 100 kronor/kalenderår. Pengarna går till välgörenhet. Tryck på länken [RATALOG MEMBERSHIP].B. Bli medlem i den nyregistrerade intresseföreningen Svenska Råttklubben (SRK). Då ingår gratis medlemskap i Ratalog under detta år. Läs mer här: Bli Medlem i SRK

Om du inte vill vara medlem i SRK kan du givetvis vara medlem i vilken annan förening du vill (eller ingen alls) och välja att enbart vara fristående medlem i Ratalog enligt punkt A.

Inaktivt medlemskap
Du kan även gratis registrera dig som inaktiv medlem. Läs mer genom att trycka på länken [INACTIVE MEMBERSHIP].

ENGLISH

You don't need a membership to search for rats in Ratalog. All information is open for the general public except information about breeders and owners names without them authorizing this. To edit or add rats to the Database you need to have a membership, though. The reason with membership is to avoid so called "internet trolls" and to assure that the inforation in Ratalog has some kind of credibility.

Ratalog Membership involves:
1. Unlimited number of registrations (Add Data)
2. Access to pretty pedigrees to use for mails, printing or your homepage (Share Pedigree)
3. Edit rats (Edit Basic Info / Edit More Info)

You can register two kinds of memberships:
A. Standalone Ratalog Membership, which costs 100 swedish crowns / calendar year. All incomes goes to charity. Press the link [RATALOG MEMBERSHIP].B. Apply for membership in the newly started swedish rat club Svenska Råttklubben (SRK). It includes a free Ratalog Membership for the calendar year, Reed more: Memership in SRK

You can also choose to be a member of another club (inside or outside Sweden) or no club at all and still have a Ratalog Membership.according to point A.

Inactive Membership
You can also apply for a free inactive membership. Reed more by clicking the [INACTIVE MEMBERSHIP].