SRK – Inactive Membership


Inaktivt medlemskap
Om du tidigare varit medlem i Ratalog men inte vill betala medlemsavgift för ett år (oavsett om du är av medlemstyp A eller B) blir du automatiskt inaktiv medlem. Det innebär att råttor du är registrerad som uppfödare eller ägare till fortfarande kommer stå på dig. Du kan inte längre ändra råttorna men däremot kan du ändra hur ditt namn ska se ut i Ratalog. Om du senare väljer att bli medlem igen har du direkt tillgång till att redigera More Info för de råttor du står som ägare/uppfödare på.

Även personer som inte är medlemmar och inte vill betala medlemsavgift kan välja att registrera sig som inaktiva medlemmar och stå som uppfödare/ägare på råttor. Använd då formuläret ovan.

Andra typer av medlemskap
Vill du ha tillgång till alla funktioner i Ratalog, lägga till och ändra råttor behöver du ha ett fullt medlemskap. Använd länken [RATALOG MEMBERSHIP].

Eller kanske du vill bli medlem i Svenska Råttklubben (SRK) istället? Det kostar 250 SEK / Kalenderår och då ingår fullt medlemskap i Ratalog. Bli medlem i Svenska Råttklubben

ENGLISH:

Inactive Membership
If you have been a full member of Ratalog earlier but don't want to pay for another year (regardless if you have a membership type A or B) you will automaticly become an inactive member. That means all rats that are registered with you as a breeder or owner will proceed to do so. You will no longer be able to edit or add rats but you can still edit how to show your name in Ratalog. If later on you want direct access to edit More Info for the rats you are registered breeder or owner of, you just apply for a paying membership again.

You folks who don't want to pay for a membership kan apply for an inactive membership for free an registrate yourselfs as breeders/owner of rats. Then use the form above!

Other types of memberships
If you want to use all functions of Ratalog you need a full Ratalog membership. For more info, press the [RATALOG MEMBERSHIP] link.

Or perhaps you'd like to apply for a membership in the swedish rat club (SRK) instead? It costs 250 SEK / Calendar Year and includes a full Ratalog Membership for free. Apply for membership in SRK