VARIETIES


Här finns listor på olika varianter och deras förkortningar samt genkoder:
Here you have lists of varieties and their short codes and genetics:

ÖGONFÄRGER - EYE-COLOURS

FÄRGER - COLOURS

TECKNINGAR - MARKINGS

ÖRONTYPER - EAR TYPES

HÅRLAG - FUR TYPES

ÖVRIGT - OTHER

Känn dig fri att länka till den här sidan! Varianterna kommer att utvecklas om ny information tillkommer.

Feel free to link to this page! The varieties will develop as new information is available.